Huisregels

In dit reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van een huisregel zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld, ook kan de Hoeve ervoor kiezen om gebruik te maken van een toegangsontzegging. 
 

  • Alcohol

Vanwege beperkte vergunningen geldt binnen Hoeve de regel dat er vóór 16u geen alcohol wordt geschonken. Als de Hoeve enige vorm van alcoholmisbruik constateert, zullen er maatregelen worden getroffen.

  • Consumpties

Consumptie verplicht.

  • Eigendommen

Het is niet toegestaan om eigendommen van ons bedrijf mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging aan onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie- of vernieuwingskosten.

  • Gedrag

Iedere gast binnen de Hoeve dient zich op zo’n manier te gedragen dat hij niet hinderlijk gedrag vertoont tegenover de overige gasten.

  • Handel in goederen

Het is niet toegestaan in of rond het bedrijf te handelen in goederen.

  • Wapens

Het gebruik of het bezit van wapens is ten strengste verboden. De Hoeve zal in dit geval de politie inschakelen.

  • Verdovende middelen

Het nuttigen, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.

  • Glas

Glazen mogen buiten het gebouw alleen op het terras worden gebruikt. Het is niet toegestaan om glazen te gebruiken als speelgoed of als wapen. Het is verboden om glazen op plekken te zetten waar kans op letsel kan ontstaan.

  • Ongewenste intimiteiten

Elke vorm van ongewenste intimiteiten zijn ten strengste verboden. Ongewenste intimiteiten dienen, liefst zo snel mogelijk, aan de Hoeve bekend te worden gemaakt. De Hoeve neemt dit hoog op en zal, bij ernstige vormen, de politie inschakelen.

 

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot het personeel van de Hoeve.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden.

Consequenties

Tegen iemand die een of meerdere van bovenstaande regels overtreedt neemt de Hoeve maatregelen. De getroffen maatregel zal afhankelijk zijn van de ernst van de overtreding. Bij een lichte overtreding zal een waarschuwing worden gegeven. Bij een zwaardere overtreding, zoals het in bezit zijn van wapens, zal de Hoeve de betreffende perso(o)n(en) uit het pand verwijderen. Hierbij kan de Hoeve de hulp inschakelen van de politie.